25 desember, 2005

Jokke er på besøk


Jokke driv vaksenopplæring med meg, og no har eg lært å laga lenker. Viss alt går som det skal blir det eit bilete med denne posten. Eg burde vel, som så mange andre, skriva litt om familien min og alle dens særeigenheiter. Men sidan Jokke no har tilbrakt to dagar med dei, og har ein igjen, reknar eg med at han kan skildra dei betre enn meg. Men eg vil skriva at eg har fått eit fantastisk fint smykke i presang som eg blei veldig glad for.