28 april, 2006

Heime aleine

Denne helga har eg heile huset for meg sjølv, Jørgen er reist til København for å segla i ein regatta. Det betyr at eg kan ha vill fest, gå naken heile dagen, eller gjera andre sprø, interessante og spanande aktivitetar. Men kjem eg til å gjera det? Neppe. Eg kjem nok til å øva som vanleg. Kanskje eg kjem til å byrja å øva litt tidlegare om morgonen, sidan eg no ikkje treng å venta til Jørgen er oppe om han er litt sein ein morgon. Men det blir deilig likevel. Eg byrjar å kjenna at eg aldri har budd aleine. Det er ikkje det at Jørgen, eller dei andre eg har budd med, har vore ubehagelege på nokon som helst måte. Det er berre det at eg kjenner at det blir godt å ikkje forholda seg til nokon andre sine lydar og lukter, rot, oppvast, skitne støvlar eller parkerte syklar på eit par dagar.