09 april, 2007

Kommunikasjonar

Jokke er på påskebesøk i Berlin, og saman har me brukt guideboka mi flittig for å finna fram i byen. Eit av kapitla heiter Kommunikasjonar, og handlar om korleis ein bruker post- og teletenester i Berlin. I nynorskordboka står dette:

kommunikasjo'n m1 (frå lat., sjå *kommunisere)
1 samband, samferdsel gode k-ar godt offentleg transporttilbod
2 det å kommunisere (særl 1); bodskap(sformidling) k-en mellom partane svikta

Eg spør mine lesarar; er ordet kommunikasjonar brukt feil i guideboka mi? (Og er bruken av semikolon i forrige setning korrekt?) Ville det ikkje vore meir korrekt å skriva kommunikasjonsmidlar?

8 Comments:

Blogger Kjetil said...

Middel, ikkje midlar. Og du skulle ha brukt vanleg kolon i staden for semikolon. Semikolon er ein mellomting mellom komma og punktum.

11:20 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Du kan sjekke bruk av semikolon på sidene til Språkrådet. http://www.sprakrad.no/Raad/Skriveregler_og_grammatikk/Semikolon/

8:33 p.m.  
Blogger Hillevi Spinnvillevi said...

Mari? E det virkelig dæ Mari? Fiolin? Toneheim? Eller tar æ helt feil nu?

Helen

9:59 p.m.  
Blogger Mari said...

Du har rett, Helen. Så artig at du har funne bloggen min. Takk for rettingar og tips, Kjetil og Oddny. Eg har tenkt på semikolon som eit svakt kolon, men det er jo openbart feil.

6:02 p.m.  
Blogger Hillevi Spinnvillevi said...

Ååå :) Har du det bra? Eller, æ ser jo at du har det ganske greit, virka sånn ihvertfall. Æ fant bloggen din via kjæresten min sin blogg, blei meget positivt overraska.

10:11 p.m.  
Blogger Mari said...

Eg har det bra, ja. Korleis går det med deg? Kven er kjærasten din? Kjenner eg han, eller er det eit framandt menneske som lenkar til bloggen min?

9:04 p.m.  
Blogger Hillevi Spinnvillevi said...

Æ har det fint. E hjemme i Bodø og studere journalistikk og spælla litt trompet av og til :-) Kjæresten hete Andreas, også fra Bodø. Va leder i Bodø RU, nu i sentralstyret

10:21 p.m.  
Blogger Hillevi Spinnvillevi said...

Ka det e æ sir forno. Landsstyret

10:26 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home