14 februar, 2006

Fire veker i Danmark

Når eg reiser til Oslo på torsdag har eg vore i Danmark i fire veker, og det er på tide å oppsummera opphaldet så langt. Fagleg sett er eg veldig tilfreds. Læraren min er flink, og eg får ein halvtime meir undervisning kvar veka her enn eg fekk i Bergen. I tillegg samlar han alle fiolinstudentane sine kvar torsdag for at me skal spela for kvarande. Forrige torsdag spelte me H-dur skalaen i tre oktavar, no på torsdag skal me spela treklangar og torsdagen etter vinterferien skal me spela etuder. Det er veldig lærerikt å få kritikk frå andre studentar, sjølv om det kan vera skummelt. Rommet mitt som eg øver på er lyst og fint, og eg har eit passe stor vindauge som vender ut mot ein passe traffikert veg. Eg manglar berre eit notestativ og nokon som ryddar i notane mine etter kvart som eg slenger dei frå meg.

Eg har òg møtt fleire hyggelige folk her. Dei eg har snakka mest med er dei andre utvekslingsstudentane. Det er lettare å få kontakt med dei enn danskane, sjølv om danskane er veldig hyggelige òg. Men me utvekslingsstudentar har jo det til felles at me ikkje er i vårt eige heimland, og me har alltid danskane å prata om. Min sambuar Jørgen er veldig hyggelig, no nettopp banka han på for å høyra korleis eg hadde det. Eg trur han passer litt på meg sidan eg er norsk.

Alt i alt har eg hatt det fint den fyrste månaden i Odense, og eg trur eg får det fint framover òg. Men akkurat no gleder eg meg berre til å møta Jokke.